ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมวิชาการเรื่อง การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ โดยใช้ผลลัพธ์และกิจกรรมเป็นฐาน

สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ได้จัดโครงการอบรมวิชาการเรื่อง การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ โดยใช้ผลลัพธ์และกิจกรรมเป็นฐาน

โดยมีการจัดโครงการ 2 รุ่น

รุ่นที่ 1 จัดระหว่างวันที่ 5 – 6 พฤศจิกายน 2558 ณ อาคารฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

รุ่นที่ 2 จัดระหว่างวันที่ 9 – 10 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องประชุมคชาธาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

สามารถโหลด แบบตอบรับเข้าร่วมโครงการ และ ตารางการอบรม ได้ที่นี่

เรียนเชิญประชุม ครั้งที่ 8/2557

ด้วย สภาคณาจารย์และข้าราชการ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์   กำหนดให้มี

การประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ ๘/๒๕๕๗               

ในวันจันทร์ที่  ๒๔  พฤศจิกายน  ๒๕๕๗  เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๒ อาคารสำนักงานอธิการบดี

ในการนี้  ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ ๘/๒๕๕๗

ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

โครงการ พัฒนาศักยภาพของบุคลากร สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ ๒ “บทบาท หน้าที่ และสิทธิประโยชน์ ในการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย”

Slide_Project20140723[1]-1

โครงการ พัฒนาศักยภาพของบุคลากร สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ ๒ “บทบาท หน้าที่ และสิทธิประโยชน์ ในการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย”

โครงการ พัฒนาศักยภาพของบุคลากร สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ ๑ “บทบาท หน้าที่ และสิทธิประโยชน์ ในการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย”

ขอเรียนเชิญรับฟังการบรรยาย เรื่อง ข้อบังคับและสิทธิประโยชน์ ในการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

ขอเรียนเชิญ

พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการและสายสนับสนุน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล

รับฟังการบรรยาย

เรื่อง ข้อบังคับและสิทธิประโยชน์ ในการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

รองศาสตราจารย์จิระพันธ์ ห้วยแสน และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เรวัตร เจยาคม

ณ ห้องประชุมรำไพภักดิ์ สำนักงานวิทยาเขตวังไกลกังวล (เขต 4)

วันจันทร์ ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2557

เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

จัดโดย

สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

cheap football kits cheap football shirts cheap football tops cheap football kits cheap football shirts cheap football tops cheap football kits cheap football shirts cheap football tops cheap football kits cheap football shirts cheap football tops cheap football kits cheap football shirts cheap football tops cheap football kits cheap football shirts cheap football tops cheap football kits cheap football shirts cheap football tops
cheap football shirts cheap football kits cheap football shirts cheap football kit cheap football shirts cheap football kit cheap football shirts cheap football kit cheap football shirts cheap football kit cheap football shirts cheap football kit
70-410 exam  | 70-488 dumps  | 70-461 exam  | MB5-705 dumps  | 200-120 exam  | 70-486 dumps  | 70-411 exam  | 70-480 dumps  | 70-346 exam  | 70-462 dumps  | 70-347 exam  | 70-412 dumps  | 70-483 exam  | 70-417 dumps  | MB2-703 exam  | 70-331 dumps  | 220-802 exam  | C4040-252 dumps  | C_TADM51_731 exam  | 1Z0-061 dumps  | 70-487 exam  | 400-101 dumps  | CCD-410 exam  | 100-101 dumps  | MB2-700 exam  | 1Z0-060 dumps  | 70-463 exam  | EX200 dumps  | C4040-250 exam  | 300-115 dumps  | 640-554 exam  | 70-533 dumps  | 70-532 exam  | VCP550 dumps  | 1Z0-803 exam  | 220-801 dumps  | 300-101 exam  | 70-467 dumps  | CISSP exam  | SY0-401 dumps  | MB2-702 exam  | 640-911 dumps  | 74-335 exam  | 700-505 dumps  | 70-414 exam  | 810-401 dumps  | 700-501 exam  | CCA-500 dumps  | N10-005 exam  | 70-243 dumps  | E10-001 exam  | VCP-550 dumps  | 1Z0-062 exam  | 70-466 dumps  | 200-101 exam  | 70-489 dumps  | MB2-701 exam  | 640-864 dumps  | A00-211 exam  | C_TAW12_731 dumps  | 98-364 exam  | M70-201 dumps  | 70-413 exam  | EX0-001 dumps  | HP0-J73 exam  | ICBB dumps  | JN0-102 exam  | M70-301 dumps  | 640-461 exam  | MB6-871 dumps  | C_TFIN52_66 exam  | OG0-093 dumps  | 1Z0-144 exam  | M70-101 dumps  | 350-018 exam  | C_TSCM52_66 dumps  | C_A1FIN_10 exam  | EX300 dumps  | DEV-501 exam  | 70-680 dumps  | C_HANASUP_1 exam  | 312-50v8 dumps  | C2020-702 exam  | MB2-704 dumps  | MB7-701 exam  | SK0-003 dumps  | AWS-SysOps exam  | HP0-S41 dumps  | HP2-B115 exam  | C4040-251 dumps  | 101 exam  | 9L0-422 dumps  | 70-534 exam  | 98-349 dumps  | 70-341 exam  | 300-208 dumps  | 400-051 exam  | 98-365 dumps  | HP5-B04D exam  | PMP dumps  | 642-874 exam  | 70-332 dumps  | PRINCE2 exam  | 1Z0-051 dumps  | 1Z0-052 exam  | 1Z0-053 dumps  | 312-49v8 exam  | 74-343 dumps  | 74-697 exam  | 98-367 dumps  | ICGB exam  | SSCP dumps  | 9L0-012 exam  | 3002 dumps  | 3308 exam  | 3309 dumps  | 6209 exam  | 210-451 dumps  | 300-070 exam  | 300-075 dumps  | 300-085 exam  | 500-260 dumps  | 500-801 exam  | 700-201 dumps  | 700-703 exam  | 700-801 dumps  | 1Y0-201 exam  | 1Y0-301 dumps  | CAS-002 exam  | LX0-103 dumps  | LX0-104 exam  | CWSP-205 dumps  | E10-002 exam  | E20-026 dumps  | E22-258 exam  | ITILF dumps  | HP0-A113 exam  | HP0-D30 dumps  | HP0-S42 exam  | HP2-Z36 dumps  | C2030-284 exam  | C2070-991 dumps  | C2090-560 exam  | C2150-200 dumps  | C2180-410 exam  | C2210-422 dumps  | C4090-971 exam  | P2090-739 dumps  | CTFL_001 exam  | 010-150 dumps  | 101-400 exam  | 74-678 dumps  | 98-368 exam  | MB6-702 dumps  | MB6-703 exam  | NS0-157 dumps  | 1z0-400 exam  | 1z0-414 dumps  | 1z0-429 exam  | 1z0-430 dumps  | 1z0-432 exam  | 250-272 dumps  | ST0-304 exam  | VMCE_V8 dumps  | 1V0-601 exam  | 1V0-605 dumps  | VCAN610 exam  |
win 7 key Win 7 key product key Win 7 ultimate key cheap Win 7 key win 7 professional Windows 7 key windows-7-ultimate Windows 7 ultimate key Windows 7 product key Windows 7 key store Windows 7 Professional Product Key Windows-7-Ultimate-Product-Key windows-7-home-premium buy Windows 7 key Office-2013-key office-professional-plus-2013 Office-2010-key Office-2016-key windows 8 key windows-8-key-sale windows 8.1 key windows 8.1 product key windows 10 key windows 10 product key Windows 10 product key Windows 10 Pro Product Key win 7 key Win 7 key product key Win 7 ultimate key Win 7 key sale Windows 7 professional windows 7 Pro key Windows 7 key windows 7 ultimate Windows 7 ultimate key Windows 7 product key Windows 7 key sale Windows 7 iso windows 7 activator windows 7 home Office 2013 key Office 2013 Professional Office 2010 key office 2010 product key Office 2016 key office 2016 product key office 2016 pro key windows 8 key windows 8 key sale Windows 8 pro windows 8.1 key windows 8.1 product key windows 8.1 professional windows 10 key windows 10 product key Windows 10 product key Windows 10 Pro Product Key win 7 key Win 7 key product key Win 7 ultimate key Win 7 key sale Windows 7 professional windows 7 Pro key Windows 7 key windows 7 ultimate Windows 7 ultimate key Windows 7 product key Windows 7 key sale Windows 7 iso windows 7 activator windows 7 home Office 2013 key Office 2013 Professional Office 2010 key office 2010 product key Office 2016 key office 2016 product key office 2016 pro key windows 8 key windows 8 key sale Windows 8 pro windows 8.1 key windows 8.1 product key windows 8.1 professional windows 10 key windows 10 product key Windows 10 product key Windows 10 Pro Product Key win 7 key Win 7 key product key Win 7 ultimate key Win 7 key sale Windows 7 professional windows 7 Pro key Windows 7 key windows 7 ultimate Windows 7 ultimate key Windows 7 product key Windows 7 key sale Windows 7 iso windows 7 activator windows 7 home Office 2013 key Office 2013 Professional Office 2010 key office 2010 product key Office 2016 key office 2016 product key office 2016 pro key windows 8 key windows 8 key sale Windows 8 pro windows 8.1 key windows 8.1 product key windows 8.1 professional windows 10 key windows 10 product key Windows 10 product key Windows 10 Pro Product Key win 7 key Win 7 key product key Win 7 ultimate key Win 7 key sale Windows 7 professional windows 7 Pro key Windows 7 key windows 7 ultimate Windows 7 ultimate key Windows 7 product key Windows 7 key sale Windows 7 iso windows 7 activator windows 7 home Office 2013 key Office 2013 Professional Office 2010 key office 2010 product key Office 2016 key office 2016 product key office 2016 pro key windows 8 key windows 8 key sale Windows 8 pro windows 8.1 key windows 8.1 product key windows 8.1 professional windows 10 key windows 10 product key Windows 10 product key Windows 10 Pro Product Key win 7 key Win 7 key product key Win 7 ultimate key Win 7 key sale Windows 7 professional windows 7 Pro key Windows 7 key windows 7 ultimate Windows 7 ultimate key Windows 7 product key Windows 7 key sale Windows 7 iso windows 7 activator windows 7 home Office 2013 key Office 2013 Professional Office 2010 key office 2010 product key Office 2016 key office 2016 product key office 2016 pro key windows 8 key windows 8 key sale Windows 8 pro windows 8.1 key windows 8.1 product key windows 8.1 professional windows 10 key windows 10 product key Windows 10 product key Windows 10 Pro Product Key win 7 key Win 7 key product key Win 7 ultimate key Win 7 key sale Windows 7 professional windows 7 Pro key Windows 7 key windows 7 ultimate Windows 7 ultimate key Windows 7 product key Windows 7 key sale Windows 7 iso windows 7 activator windows 7 home Office 2013 key Office 2013 Professional Office 2010 key office 2010 product key Office 2016 key office 2016 product key office 2016 pro key windows 8 key windows 8 key sale Windows 8 pro windows 8.1 key windows 8.1 product key windows 8.1 professional windows 10 key windows 10 product key Windows 10 product key Windows 10 Pro Product Key Windows 7 Product Key Windows 7 Key Windows 7 iso Windows 7 ultimate Windows 7 Key Windows 7 Product Key